Jonathan

Tournoi des 4 Nations4 nations 2008

Tournoi des 4 Nations4 nations 2008

Championnat d'Europe 2011

Championnat d'Europe 2011

Championnat de Belgique 2007 (Une partie de laTeam Chardon)

Championnat de Belgique 2007 (Une partie de laTeam Chardon)

Championnat de Belgique 2007

Championnat de Belgique 2007

Jonathan Thaels Champion de Belgique

Championnat de Belgique 2010

Championnat de Belgique 2010

Championnat de Belgique 2010

Championnat de Belgique 2010

Championnat de Belgique 2010

Championnat de Belgique 2010

Championnat de Belgique 2011

Championnat de Belgique 2011

Championnat de Belgique 2011

Championnat de Belgique 2011

Jonathan Thaels champion de Belgique

Championnat de Belgique 2011

Championnat de Belgique 2011

×