Jonathan

 • Tournoi des 4 Nations4 nations 2008
  Tournoi des 4 Nations4 nations 2008
 • Championnat d'Europe 2011
  Championnat d'Europe 2011
 • Championnat de Belgique 2007 (Une partie de laTeam Chardon)
  Championnat de Belgique 2007 (Une partie de laTeam Chardon)
 • Championnat de Belgique 2007
  Championnat de Belgique 2007
  Jonathan Thaels Champion de Belgique
 • Championnat de Belgique 2010
  Championnat de Belgique 2010
 • Championnat de Belgique 2010
  Championnat de Belgique 2010
 • Championnat de Belgique 2010
  Championnat de Belgique 2010
 • Championnat de Belgique 2011
  Championnat de Belgique 2011
 • Championnat de Belgique 2011
  Championnat de Belgique 2011
  Jonathan Thaels champion de Belgique
 • Championnat de Belgique 2011
  Championnat de Belgique 2011